HalNY

film editor & graphic designer
Where is Wyspiański?

Category : Documentaries, TV, Movie, Video

“Where is Wyspiański?” – a documentary (dir. Krzysztof Glondys) about traces of Stanisław Wyspiański in contemporary Kraków.

“Gdzie jest Wyspiański?” – film dokumentalny (reż. Krzysztof Glondys) o tropach Stanisława Wyspiańskiego we współczesnym Krakowie.

SHARE :