HalNY

film editor & graphic designer
“Świadkowie” tv series

Category : Documentaries, TV, Video

Tv series “Świadkowie”. Directed by Barbara Szumowska. Edited by Paweł Augustynek Halny. Fragment – paintings of Michael Angelo from Sistine Chapel, text from “Roman Triptych Meditations” by John Paul II. 2010/2011.

 

Cykl telewizyjny “Świadkowie” w realizacji Barbary Szumowskiej. Montaż Paweł Augustynek-Halny. Fragment – obrazy Michała Anioła z kaplicy Sykstyńskiej, słowa z “Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II. Więcej na http://www.idmjp2.pl/

 

SHARE :