HalNY

film editor & graphic designerShort biography:

Paweł Augustynek (alias Halny) continues his family’s tradition of working in the media and since age of 17 is associated with the film and television production.
His adventure with a moving picture began by assisting in the filming for documentaries (ex. “505 secrets”, “Patent of survival”, “Conquistador in Polish”), as well as the registration of interviews for the Steven Spielberg’s “Surivivors of The Shoah – Visual History Foundation”. Moreover he began to create animation and editing of theater video-scenographies (ex. “The Shape of Things”, music festivals “Sacrum Profanum”).
Meanwhile, in the years 2000 – 2006 he studied specialization: Electronic Information Processing at the Faculty of Management and Social Communication at the Jagiellonian University, where among other things he graduated in Graphic Design Studio led by Academy of Fine Arts in Krakow.
Currently operates mainly as an director, producer and editor of documentaries and commercials, but spends time on video art, animation, computer graphics and painting too. Occasionally also conducts media workshops for postgraduate studies.
He has collaborated with many institutions and companies, including Thomson Reuters, WDR, ARD, TVP, KBF, Jagiellonian University, Cracow University of Economics, theatres Słowacki, Bagatela and Stary, the National Museum in Krakow, Wieliczka Salt Mine. Also regularly cooperates with APIO FILM and Film Art Production film companies.
Among the latest production at which he participated are: „How I harnessed the dragon”, „Clear the air”, „Landscape of the Mound”, „Time of trial”, „Republic of Cracow”, „Reach the sky”, „Trucks of hope”, „President’s portrait”.

More on:
http://www.augustynek.pl/
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1179415

 

Krótka biografia:

Paweł Augustynek (przydomek Halny) kontynuuje rodzinne tradycje pracy w mediach i od 17-ego roku życia związany jest z produkcją filmową i telewizyjną.
Swoją przygodę z obrazem filmowym rozpoczął od asystowania przy realizacji zdjęć do filmów dokumentalnych (m.in. „505 tajemnic”, „Patent na przeżycie”, „Konkwistador po polsku”), a także przy rejestracji wywiadów dla fundacji Stevena Spielberga „Surivivors of The Shoah – Visual History Foundation”.
Ponadto samodzielnie zajął się tworzeniem filmów animowanych i montażem video-scenografii teatralnych (m.in. do spektaklu „Kształt rzeczy”, i na festiwale muzyczne „Sacrum Profanum”).
W międzyczasie, w latach 2000 – 2006 studiował specjalność: Elektroniczne Przetwarzanie Informacji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Wiesława Lubaszewskiego.
W ramach tych studiów ukończył m.in. Pracownię Projektowania Graficznego prowadzoną przez prof. Krzysztofa Kiwerskiego (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie).
Obecnie działa głównie jako reżyser, producent i montażysta przy filmach dokumentalnych i reklamowych, ale poświęca czas również na video art, animacje, grafiki komputerowe i malarstwo. Okazjonalnie prowadzi także szkolenia z zakresu multimediów na studiach podyplomowych.
Współpracował z wieloma instytucjami, m.in. z Thomson Reuters, WDR, ARD, TVP, KBF, UJ, UEK, WSE, teatrami Słowackiego, Bagatelą i Starym, Muzeum Narodowym w Krakowie, Kopalnią Soli Wieliczka itd. Natomiast na stałe współpracuje z firmami APIO FILM i Film Art Production.
Najnowsze produkcje filmowe przy których pracował to m.in.: „Jak to ujarzmiłem smoka”, „Gdzie jest Wyspiański?”, „Oblicza autonomicznego Krakowa”, „Oczyścić niebo”, „Pejzaż z Kopcem”, „Czas próby”, „Rzeczpospolita krakowska”, „Dosięgnąć nieba”, „Ciężarówki nadziei”, „Portret prezydenta”.

Więcej na:
http://www.augustynek.pl/
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1179415