HalNY

film editor & graphic designer
Brothers of St. John 400 years anniversary

Category : Video

Brothers of St. John 400 years anniversary – video materials editing. 2010.

 

Montaż materiałów video z obchodów jubileuszu 400-lecia obecności Zakonu Bonifratrów na ziemiach polskich. 2010.

 

SHARE :