HalNY

film editor & graphic designer
CZAS PRÓBY

Category : Documentaries, TV, Movie, Video

Documentary about lawyers in Solidarity movement during 1981 War State.
Director: Andrzej Lelito
Cameras: Piotr Augustynek, Andrzej Jaskowski, Krzysztof Stawowczyk, Sebastian Stawowczyk
Music: Krzysztof Ridan
Editor: Paweł Augustynek Halny
Production: APIO FILM

SHARE :