HalNY

film editor & graphic designer
John Paul II about Poland

Category : Video

My job in this project was to edit interviews filmed for John Paul II Media Archives within John Paul II about Poland program, and make graphic design of presentation. 2007.

 

Moja praca przy tym projekcie polegała na zmontowaniu wywiadów zarejestrowanych dla “Medialnego Archiwum Jana Pawła II” w ramach programu “Jan Paweł II o Polsce” i  graficznym przygotowaniu prezentacji. 2007.

 

SHARE :