HalNY

film editor & graphic designer
Małopolski Bank Spółdzielczy 90 lat

Category : TV, Video, Promotional

A film about the history of Małopolska Cooperative Bank, created as a part of 90th anniversary of Wieliczka cooperative. Show was held in the underground chamber of the Wieliczka Salt Mine.

Film o historii MBS na 90-lecie wielickich spółdzielców. Pokaz odbył się w podziemiach Kopalni Soli Wieliczka.

Bank90_lat

SHARE :