HalNY

film editor & graphic designer
The Shape of Things

Category : Video, Animation, Other Media

Video stage design to The Shape of Things spectacle (dri. Barbara Sass, Slowacki Theatre). Projected in composition with Jan Kanty Pawluśkiewicz music. 2003.

 

Projekcja video stanowiąca scenografię do spektaklu Kształt rzeczy w reżyserii Barbary Sass (Teatr im. Juliusza Słowackiego). Wyświetlana była w połączeniu z muzyka Jana Kantego Pawluśkiewicza. 2003.

 

SHARE :