HalNY

film editor & graphic designer
Via Crucis Stanisława Rodzińskiego

Category : TV, Movie, Video

Documentary about Stanisław Rodziński works – movie editing. 2010.

 

 

Montaż filmu dokumentalnego o pracach Stanisława Rodzińskiego. 2010.

 

SHARE :